• Utama
  • Jadual Penutupan 2021

Jadual Penutupan 2021

Penutupan Sementara Bekalan Air (Berjadual)

Dalam usaha untuk menambahbaik aset dan infrastruktur bekalan air, SAINS telah menetapkan satu tarikh bagi penutupan bekalan air berjadual untuk setiap bulan.

Ini bertujuan untuk mengurangkan kekerapan gangguan bekalan air akibat daripada penutupan yang dirancang. Kerja-kerja seperti pencucian, penyelenggaraan tangki, rumah pam, kolam, empangan dan juga pengalihan paip air akan dilaksanakan pada tarikh tersebut bagi menambahbaik dan meningkatkan mutu bekalan air kepada pengguna.

Walaubagaimanapun, tarikh perlaksanaan penutupan adalah tertakluk kepada pindaan terkini. Untuk makluman juga, SAINS akan sentiasa mengemaskini dan memaparkan notis-notis berkenaan penutupan sementara bekalan air bagi memudahkan para pengguna membuat persediaan awal.

Cadangan tarikh penutupan adalah seperti berikut:

Bil

Tarikh Penutupan

Hari

Status

1.

26 Januari 2021

Selasa

Tiada penutupan.

2.

23 Februari 2021

Selasa

Telah dilaksanakan.
3.

23 Mac 2021

Selasa Telah dilaksanakan.
5.

15 Jun 2021

Selasa Tiada penutupan.
6.

13 Julai 2021

Selasa Ditunda ke 27 Julai 2021 dan telah dilaksanakan.
7.

24 Ogos 2021

Selasa Telah dilaksanakan.
8.

21 September 2021

Selasa Telah dilaksanakan.
9. 12 Oktober 2021 Selasa Telah dilaksanakan.
10. 9 November 2021 Selasa Dibatalkan.

Nota i : Tiada penutupan berjadual pada bulan April, Mei dan Disember 2021.

Nota ii : Tarikh penutupan tertakluk kepada perubahan semasa.

 

notis

 

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.