Tender PAAB

Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB),ialah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Tanggungjawab utama PAAB adalah untuk membangunkan infrastruktur air di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan selaras dengan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655)

Selaras dengan tanggungjawab tersebut, PAAB ingin mempelawa syarikat-syarikat tempatan yang mempunyai pengalaman dan kemahiran yang bersesuaian untuk mengemukakan tawaran bagi menjalankan kerja-kerja berikut:

NO.

BUTIR-BUTIR TENDER

* JENIS SYARIKAT TEMPATAN

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER

HARGA DOKUMEN TENDER (TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN)

TARIKH DAN WAKTU TUTUP
Tiada Maklumat Terkini       
Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.